Ofertę kierujemy do osób prywatnych, firm, oraz instytucji użyteczności publicznej.
Każda usługa wyceniana jest indywidualnie po wcześniejszej wizycie w obiekcie i konsultacji z
klientem.
Cena uzależniona jest od rodzaju i umieszczenia sprzętu a także długości oraz sposobu instalacji
freonowej i metody odprowadzenia skroplin.