Slide 1
Program Mój Prąd

Twój sposób na uzyskanie finansowania na zakup pompy ciepła

Program Mój Prąd

Informacje szczegółowe

Cel programu

Program ma na celu przede wszystkim zwiększyć efektywność zarządzania energią elektryczną zgromadzoną w magazynach energii lub ciepła. Program zostanie uruchomiony w 2 połowie 2024 roku, więcej szczegółów zostanie przedstawionych w najbliższych miesiącach.

Beneficjenci

O dofinansowanie w programie Mój Prąd 6.0 będzie mogła ubiegać się każda osoba fizyczna, która wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby. Beneficjentem dotacji będzie posiadacz licznika.

Chcesz skorzystać z finansowania
pomp ciepła ?