Slide 1
Program Moje Ciepło

Twój sposób na uzyskanie finansowania na zakup pompy ciepła

Program Moje Ciepło

Informacje szczegółowe

Cel programu

Głównym celem rządowego programu „Moje Ciepło” jest wspieranie zakupu i montażu urządzeń źródeł ciepła w nowych domach oraz w tych, będących jeszcze w budowie. Podobnie jak w “Moim Prądzie”, w programie “Moje Ciepło” finansowane są zadania zakończone. O dotację można również aplikować za pośrednictwem Generatora Wniosków.

Beneficjenci

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Wysokość ulgi

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

Potrzebujesz pomocy ?