Slide 1
Ulga Termomodernizacyjna

Twój sposób na uzyskanie finansowania na zakup kotłów pelletowych i układów solarnych

Ulga termomodernizacyjna

Informacje szczegółowe

Cel programu

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów, w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Beneficjenci

Beneficjentem ulgi termomodernizacyjnej mogą być właściciele lub współwłaściciele budynku jednorodzinnego którzy opodatkowują swoje
dochody według skali podatkowej.

 

 

Posiadacze budynku bez prawa własności nie mogą odliczyć ulgi.

Wysokość ulgi

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem.

Przedmiot odliczeń

Ulga termomodernizacyjna ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię:

    • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych np. wymiana okien oraz izolacja ścian zewnętrznych
    • ulepszenia, które zmniejszą straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,
      np. wymiana starego pieca węglowego na kotła pelletowego lub układ solarny w ocieplonym budynku
    • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne np. kotły pelletowe, układy solarne

Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie.

Odliczenie

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek (PIT 36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28)


W sytuacji gdy kwota odliczenia nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Potrzebujesz pomocy ?