Slide 1
Mój Prąd

Twój sposób na uzyskanie finansowania na zakup fotowoltaiki

Program Mój Prąd

Informacje szczegółowe

Cel programu

Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska przygotowało program
dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”. II tura programu została
ogłoszona 13 stycznia 2020 r.
Głównym celem programu jest wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej , a konkretnie
segmentu mikro instalacji fotowoltaicznych.

Beneficjenci

Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczna na użytek własnego gospodarstwa oraz które mają podpisaną umowę z zakładem energetycznym.

Forma dofinansowania

Możesz otrzymać do 5 tyś. zł. bezzwrotnego dofinansowania. Wysokość dofinansowania w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznych (PV).

Zasady Uczestnictwa

O dofinansowanie z programu Mój Prad możesz ubiegać się jeśli:

  • Instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej,

  • Twoja instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2- 10 kW i jest przeznaczona na cele gospdarstawa domowego,

  • Wydatki na inwestycje zostały poniesione od 23 lipca 2019 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą,

  • Zgłaszana instalacja do dofinansowania nie jest rozbudową istniejącej już instalacji fotowoltaicznej.


Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić rządową stronę: https://mojprad.gov.pl/

Potrzebujesz pomocy ?