8 września, 2022

„Moje Ciepło” to program, który wystartował w kwietniu 2022 roku jako szansa na dofinansowanie pompy ciepła, jej zakupu i montażu. Ta inicjatywa ma zmotywować do wyboru bardziej ekologicznych i ekonomicznych sposobów ogrzewania. Wsparcie zakupu oraz instalacji nowoczesnego systemu grzewczego ma ograniczyć emisję szkodliwych substancji powstających podczas spalania paliw kopalnych i zmniejszenie zużycia energii, a przez to i ograniczenie kosztów z tym związanych. Program „Moje Ciepło” jest to jeden z kilku pomysłów na propagowanie przyjaznych środowisku metod grzania, a także wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii.

Pompy ciepła Kraków, ich profesjonalny montaż i szansa na regularny serwis, poprawią komfort przebywania w budynkach mieszkalnych i co ważne, korzystnie wpłyną na obniżenie kosztów ogrzewania. Montaż pomp ciepła Kraków to szansa na pomoc fachowca w dostosowaniu urządzenia do potrzeb domowników. Specjalista doradzi model pompy, który zaspokoi potrzeby domowników i ogrzeje dom niezależnie od jego wielkości, a także przeszkoli w jego użytkowaniu. Do instalacji wykorzysta odpowiednie sprzęty i urządzenia, dzięki którym cały układ będzie funkcjonował bez problemów i usterek. Z kolei regularny serwis pomp ciepła Kraków pozwoli kontrolować szczelność i wydajność wybranego układu oraz w porę reagować, gdyby zaszła potrzeba regeneracji lub wymiany zużytych części.

Pompy ciepła – dotacje aktualnie dostępne dla zainteresowanych

Funkcjonujące aktualnie dopłaty do pomp ciepła to sposób, aby większa ilość osób mogła skorzystać z nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Do tej pory większość osób zainteresowanych zmianą lub modernizacją ogrzewania korzystała przede wszystkim z programu „Czyste Powietrze” – pompa ciepła i jej finansowanie dla właściciela lub współwłaściciela budynku jednorodzinnego, lub wydzielonego lokalu mieszkalnego, którego dochody nie przekraczały 100 000 zł na rok. Aktualnie coraz większym zainteresowaniem cieszy się „Moje Ciepło” – program działający na nieco innych zasadach i skierowany do innych beneficjentów.

Moje Ciepło – program i zasady naboru

Dotacje na pompy ciepła z programu „Moje Ciepło” skierowane są do osób fizycznych, a konkretnie właścicieli domów jednorodzinnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Wartość wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną ma wynosić w takim przypadku maksymalnie 63 kWh/rok dla osób składających wniosek w 2022 roku i 55 kWh dla osób składających dokumentację w kolejnych latach. Ma to być nowy budynek, czyli w dniu ubiegania się o pomoc, nie złożono dokumentacji związanej z zakończeniem budowy lub pozwoleniem na użytkowanie domu, lub złożono te dokumenty, ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku.

Dofinansowanie przeznaczone może być na zakup i montaż powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła, które przeznaczone będą do ogrzewania konstrukcji, albo jednocześnie budynku i wody. W domu nie może jednak znajdować się inne źródło ogrzewania wykorzystujące paliwa stałe.

Należy jedynie pamiętać, że dotacje do pomp ciepła, jak w innych programach, działają na zasadzie najpierw inwestycja, później zwrot kosztów. Dofinansowanie na pompę ciepła obejmuje 30-45% kosztów kwalifikowanych, czyli w zależności od wybranego modelu pompy kupujący może liczyć na dotację w wysokości od 7 do 21 tysięcy zł. To duże odciążenie domowego budżetu.

Pompy ciepła – dofinansowanie – od kiedy do kiedy można je uzyskać?

Dofinansowanie pompy ciepła z programu „Moje Ciepło” to inicjatywa, która weszła w życie 29 kwietnia 2022 roku i nabór wniosków będzie trwał bez przerwy do 31 grudnia 2026 roku (lub do wyczerpania środków finansowych). Dzięki temu już dzisiaj można zaplanować rodzaj paliwa i sposób ogrzewania budynku, rozpocząć inwestycję budowlaną i skorzystać z bardziej efektywnego standardu energetycznego, co zaowocuje w przyszłości.

Co dokładnie obejmują dotacje na pompy ciepła?

Składając wniosek w programie „Moje Ciepło”, można liczyć na refundację zakupu i instalacji: gruntowych pomp ciepła (grunt/woda, woda/woda) z całym osprzętem, zbiornikami akumulacyjnym, buforowym i ciepłej wody; pomp powietrze/powietrze oraz pomp powietrze/woda z osprzętem i zbiornikami. Budżet całego programu to 600 000 000 zł, więc skorzystać z niego może wielu beneficjentów.

Jak złożyć wniosek o dotację?

Wniosek składa się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, najwygodniej zrobić to za pomocą formularza dostępnego online. Potrzebne będą jednak załączniki takie jak na przykład pozwolenie na budowę (lub zgłoszenie budowy), zawiadomienie o zakończeniu budowy (lub pozwolenie na użytkowanie budynku), charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo, protokół odbioru, faktura, potwierdzenie dokonania płatności, karta produktu pompy. Potrzebne mogą być również inne zaświadczenia, których listę znaleźć można na stronie funduszu. Dobrze jest przygotować wszystkie dokumenty przed składaniem wniosku, co pozwoli na płynne jego złożenie.