Slide 1
Program Czyste Powietrze

Twój sposób na uzyskanie finansowania na zakup pompy ciepła

Program Czyste Powietrze

Informacje szczegółowe

Cel programu

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności
energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Beneficjenci

Beneficjentem programu w województwie małopolskim może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem budynku mieszkalnego
jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

Wysokość ulgi

Kwotę dofinansowania w zależności od opcji można przeznaczyć miedzy innymi na przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Potrzebujesz pomocy ?