Program Czyste Powietrze

Informacje szczegółowe

Cel programu

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności
energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Beneficjenci

Beneficjentem programu w województwie małopolskim może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem budynku mieszkalnego
jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

Wysokość ulgi

Kwotę dofinansowania w zależności od opcji można przeznaczyć miedzy innymi na przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Potrzebujesz pomocy ?