25 stycznia, 2023

Czyste Powietrze to jeden z tych programów rządowych, których popularność rośnie z roku na rok. Polskie społeczeństwo w dalszym ciągu jest zainteresowane termomodernizacją swoich domów i bardzo chętnie decyduje się na wymianę źródła ciepła na bardziej ekonomiczne oraz ekologiczne. Jeśli jesteś jedną z takich osób i chcesz przekonać się, jakie zmiany w programie Czyste Powietrze przyniósł 2023 rok koniecznie przeczytaj dalszą część tego tekstu.

Podstawowe zasady programu Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to nazwa programu umożliwiającego uzyskanie dopłaty na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz ocieplenie domu, czy wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Dotacje w ramach programu zostały podzielone na trzy progi dochodowe: podstawowy, podwyższony oraz najwyższy, co ma na celu uczciwe dysponowanie środkami przeznaczonymi na dofinansowanie. To, do którego z powyższych poziomów zaliczy się dany inwestor, zależy od miesięcznych przychodów rodziny w przeliczeniu na jednego jej członka lub od tego, ile zarabia dany inwestor. Zatem decydując się na skorzystanie z programu Czyste Powietrze, należy najpierw sprawdzić, do którego poziomu się zaliczamy:

  • Dofinansowanie na poziomie podstawowym – próg dochodowy wynosi 135 000 zł/rok;
  • Dofinansowanie na poziomie podwyższonym – w przypadku gospodarstwa wieloosobowego 1 894 zł miesięcznie, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 2 651 zł miesięcznie (wcześniej 2 189 zł);
  • Dofinansowanie na poziomie najwyższym – gospodarstwo wieloosobowe 1 090 zł (wcześniej 900 zł miesięcznie), gospodarstwo jednoosobowe 1 260 zł (wcześniej 1 526 zł).

Jakie są maksymalne kwoty dofinansowania?

Zasady programu Czyste Powietrze przewidują nie tylko różne poziomy dotacji, ale również maksymalne kwoty tych dofinansowań. Oznacza to, ż e nawet w przypadku, gdy suma kolejnych elementów podlegających dofinansowaniu będzie bardzo duża, to inwestor nie może liczyć na kwotę wyższa niż ta maksymalnie ustanowiona. Warto również dodać, że maksymalna wysokość dofinansowania uzależniona jest od jego poziomu i wynosi kolejno:

  • W przypadku podstawowego poziomu dofinansowania – 66 000 zł;
  • W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania – 99 000 zł;
  • W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania – 135 000 zł.

Należy również dodać, że w przypadku poziomu podwyższonego oraz najwyższego istnieje możliwość prefinansowania. Wymienione wyżej kwoty dotyczą jednak kompleksowej termomodernizacji lub inwestycji w mikroinstalację fotowoltaiczną, czy też pompę ciepła. Przy czym warto pamiętać, że za taką kompleksową modernizację można uznać dopiero zmniejszenie UE, czyli energii użytkowej na cele ogrzania budynku do maksymalnie 80 kWh/(m2rok) albo o minimum 40%.

Nie oznacza to, że każdy inwestor musi decydować się na realizację pełnego zakresu inwestycji. Program Czyste Powietrze przewiduje również przeprowadzenie termomodernizacji częściowej. Może to być wymiana nieefektywnego źródła ciepła na kocioł gazowy zamiast kosztownej pompy ciepła. Co więcej, nowa edycja programu umożliwia także przeprowadzenie termomodernizacji domu bez konieczności wymiany źródła ciepła. Oczywiście kwota dofinansowania będzie uzależniona od zakresu prac, a im bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne będzie to rozwiązanie, tym na większe dofinansowanie może liczyć inwestor. Zależność ta w jasny sposób przedstawiona została na poniższej tabeli.

Maksymalne kwoty dofinansowania w programie Czyste Powietrze
Maksymalne kwoty dofinansowania w programie Czyste Powietrze

Czym jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to procedura niezbędna, by otrzymać dotację z tytułu kompleksowej termomodernizacji. Co więcej, nie wystarczy jedynie przeprowadzenie audytu, ale również jego realizacja w sposób umożliwiający obniżenie wskaźnika energii użytkowej na cele ogrzania domu do wartości maksymalnie 80 kWh/80 kWh/(m2rok) albo o minimum 40%. Na wykonanie audytu można otrzymać dotację dodatkową wynoszącą 1200 zł, która nie wlicza się do kwoty dofinansowania podanej we wcześniejszej części tekstu.

Wysokość dotacji a poszczególne usługi i źródła ciepła

Wspomnieliśmy już, że każda usługa oraz urządzenie jest objęte innym poziomem dotacji oraz to, że im bardziej ekologiczne będzie nowe źródło ciepła, tym wyższe dofinansowanie. By upewnić się, na jaką kwotę możemy liczyć w przypadku planowanej przez nas inwestycji warto kierować się tabelą przedstawioną poniżej. Ważne jest jeszcze to, że w zestawieniu podano kwoty NETTO, dlatego należy do nich doliczyć jeszcze podatek VAT.

Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie Czyste Powietrze, poziom podstawowy
Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie Czyste Powietrze, poziom podstawowy
Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie Czyste Powietrze, poziom wyższy
Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie Czyste Powietrze, poziom wyższy
Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie Czyste Powietrze, poziom najwyższy
Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie Czyste Powietrze, poziom najwyższy

Z powyższej tabeli jasno wynika, że najwyższe dofinansowanie będzie dotyczyło gruntowych pomp ciepła (nawet do 50,9 tys. zł dofinansowania przy poziomie najwyższym). Kolejne będą powietrzne pompy ciepła, przy których możemy liczyć na 35,2 tys. zł przy poziomie najwyższym. Oczywiście są to kwoty NETTO, od których należy odliczyć wysokość podatku VAT, czyli 8% kwoty. Patrząc na powyższą tabelę zauważymy również, że koszty termomodernizacji nie posiadają limitu kwotowego, a w zestawieniu podana jest wyłącznie intensywność, a więc % poniesionych kosztów, które podlegają dofinansowaniu.

Jakie są warunki otrzymania dofinansowania?

Wśród podstawowych warunków otrzymania dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze możemy wymienić następujące punkty:

  • Osoba składająca wniosek musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku i mieścić się w przedziałach dochodowych.
  • Po zakończeniu termomodernizacji w budynku nie może być uruchomiane nieefektywne źródło ciepła, nawet gdy dotacja była przeznaczona jedynie na termomodernizację budynku.
  • Wybrane urządzenie musi spełniać warunki określone w regulaminie programu.

Wnioski dotyczące uczestnictwa w programie można składać drogą elektroniczną lub w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zamieszkania. Z kolei rozpatrywać je będą wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Co więcej, wniosek można składać przed bądź po wykonaniu inwestycji. Trzecia odsłona programu przewiduje możliwość składania wniosków od 31.01.2023 roku.