15 października, 2020
Shares

Zostań posiadaczem własnej elektrowni i uwolnij się od rosnących cen prądu!

Zasada działania instalacji fotowoltaicznej opiera się na efekcie fotowoltaicznym – czyli powstawaniu
siły elektromotorycznej w półprzewodniku (krzem) pod wpływem promieniowania słonecznego
(wybijania fotonów).

Instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana zazwyczaj na dachach składa się z następujących elementów:

 

 

 

Moduł fotowoltaiczny
Głównym i najbadziej eksponowanym elementem jest moduł fotowoltaiczny. Jest to urządzenie zamieniające bezpośrednio energie promieniowania słonecznego na energie elektryczną w postaci prądu stałego.
Inwerter (falownik)
urządzenie zmieniające napięcie i prąd stały z modułów fotowoltaicznych na prąd przemienny, możliwy do oddania do sieci energetycznej.
Magazyn Energii, sieć energetyczna
Aby prąd mógł być produkowany niezbędny odbiornik nadwyżek energii, która nie zostanie wykorzystana na bieżące potrzeby energetyczne domu. W przypadku instalacji off grid – są nimi akumulatory, a w przypadku typowych instalacji prosumenckich – sieć energetyczna, do której prąd zmienny z falownika przesyłany jest przez licznik dwukierunkowy, umożliwiający rozliczenie się z dystrybutorem energii wg systemu opustu ( dla instalacji do 10 kW – wynosi on 80 % zwrotu w rozliczeniu dla prosumenta)
Kable i zabezpiecznia
W skład kompletnej elektrowni fotowoltaicznej wchodzą jeszcze okablowania prądu stałego i zmiennego i odpowiednio dobrane zabezpieczenia elektryczne po stronie DC jak i AC.

Podsumowanie

Z uwagi na rosnące ceny za energię elektryczną spowodowane m.in. opóźnioną transformacją
energetyczną Polski oraz polityką klimatyczną Unii wprowadzającą system handlu emisjami CO2,
które w przypadku elektrowni węglowych nakładają na producentów wysokie koszty – ponoszone
przez odbiorców końcowych – posiadanie własnej instalacji fotowoltaicznej jest rozwiązaniem
problemu uzależnienia od stale rosnących cen energii. 

Ponadto dla inwestorów, którzy są w trakcie budowy domu – możliwe jest uzyskanie całkowitej niezależności energetycznej poprzez zastosowanie duetu pompa ciepła + fotowoltaika, działającego zarówno na potrzeby zapotrzebowania na energię elektryczną jak i na potrzeby grzewcze.
Shares